1/1/0001

          

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAM THỊNH ĐÔNG

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân xã Cam Thịnh Đông

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lâm Đạo Minh - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camthinhdong.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camthinhdong.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

02583.978073